Veřejná zakázka: Operativní leasing automobilů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 469
Systémové číslo: P19V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Operativní leasing automobilů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na „Operativní leasing automobilů“ dle požadavků a obchodních podmínek zadavatele. Na základě této rámcové dohody poskytne dodavatel zadavateli do užívání nové osobní automobily, jejichž základní konfigurace jsou uvedeny ve specifikacích, které jsou přílohami č. 2 (Specifikace vozidla typu A) a č. 3 (Specifikace vozidla typu B) této výzvy. Požadavky na rozsah služeb zahrnutých do operativního leasingu jsou uvedeny v příloze č. 1 - Specifikace požadavků na parametry a rozsah služeb operativného leasingu. Jednotlivé automobily bude dodavatel poskytovat zadavateli na základě dílčích objednávek, v nichž bude uvedena konkrétní specifikace požadavků, přičemž požadavky uvedené v přílohách č. 2 a 3 jsou stanoveny jako pevné a k jejich modifikaci může dojít pouze z důvodu změny výrobních parametrů konkrétních nabízených vozidel, a to tak, že nesmí být dodána vozidla s parametry nižšími, než jsou uvedená minima, resp. s parametry vyššími, než jsou uvedená maxima.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Rektorát
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky