Veřejné zakázky Slezské univerzity v Opavě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Slezská univerzita v Opavě
IČO: 47813059
ID profilu zadavatele ve VVZ: 357451
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce
podlimitní Hodnocení 15.02.2023 21.03.2023 10:00
SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – technický dozor investora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2023 03.03.2023 10:00
SU – Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2023 03.03.2023 10:00
Dodávka serverů, diskových polí a potřebného příslušenství pro Slezskou univerzitu v Opavě
nadlimitní Hodnocení 09.01.2023 03.03.2023 10:00
Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Správce stavby
nadlimitní Vyhodnoceno 19.12.2022 27.01.2023 10:00
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě – předběžné tržní konzultace
nadlimitní Vyhodnoceno 28.06.2022 15.07.2022 23:59
Nákup specifického vybavení pro laboratoř robotiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 10.08.2020 09:00
všechny zakázky