Veřejné zakázky Slezské univerzity v Opavě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Slezská univerzita v Opavě
IČO: 47813059
ID profilu zadavatele ve VVZ: 357451
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka interiérů pro objekt Masarykova 37, Opava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 25.10.2019 12:00
Nákup ICT technologie II.
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2019 05.11.2019 10:00
Zajištění knihovního informačního systému pro Slezskou univerzitu v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 24.10.2019 10:00
Dodávka krystalů LYSO
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2019 11.10.2019 14:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, včetně pojištění vozidel Slezské univerzity v Opavě
podlimitní Hodnocení 03.09.2019 23.09.2019 10:00
Nákup výukových robotů a robotických stavebnic, stavebnic a příslušenství pro výukové sady Arduino a Raspberry
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 09.09.2019 09:00
Dodávka devítimístného užitkového automobilu pro Slezskou univerzitu v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 28.08.2019 09:00
všechny zakázky