Veřejná zakázka: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Správce stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 590
Systémové číslo: P22V00000044
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2022_427
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-052231
Datum zahájení: 19.12.2022
Nabídku podat do: 27.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Správce stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti správce stavby u novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies), která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba bude umístěna v blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním náměstí v Karviné. Zadavatel předpokládá financování novostavby CEPIS z Operačního programu Spravedlivá transformace. Zadavatel bude projekční a stavební práce realizovat formou požadavku na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ (označováno rovněž jako metoda Design and Build). Předpokládaná hodnota stavebních prací je stanovena podle architektonické studie zpracované v říjnu 2022 ve výši 463 400 000,00 Kč bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve:
a) výkonu činností správce stavby ve smyslu smluvních standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem („FIDIC YELLOW BOOK“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb],
b) výkonu činností technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb],
c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, („zákon o BOZP“), příp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. („nařízení vlády o BOZP“), v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb],
d) výkonu činností dalších členů týmu správce stavby a odpovědných konzultantů, v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb],
e) dalších souvisejících činností, v rozsahu, jak jsou vymezeny v příloze Zvláštních podmínek FIDIC WHITE BOOK č. 1 [Rozsah služeb],
a to při realizaci stavby s názvem: Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
to vše podle standardů FIDIC Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem („FIDIC WHITE BOOK“).
Zpracování projektové dokumentace a následné stavební práce budou realizovány v souladu s procesy BIM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky