Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 568
Systémové číslo: P22V00000022
Spisová značka: SU-ZAK/27012/2022/92861/Rek
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.04.2022
Nabídku podat do: 06.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti projektu Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“, který se bude nacházet v katastrálním území Karviná - Doly v lokalitě označované jako „Smart Park – plocha A (plocha se nachází v prostor vymezeném ze severu silnicí č. I/59, ze západu pak silnici č. II/474, východní část lokality pak ohraničuje ulice Slezské a na jihu ulice Havlíčkova).
Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ zadavatel zadával veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jelikož z technických důvodů může být splněna pouze určitou osobou, a to dodavatelem. Vzhledem k tomu, že dodavatel při zpracování studie
  proveditelnosti využívá své know-how a vychází z již realizovaných konceptů (zejm. Eden Project v Cornwallu), přičemž zadavatel má zájem na vybudování takového projektu pod značkou Eden Project, není schopen tuto službu poskytnout jiný dodavatel. Jelikož dané služby může poskytnout jen dodavatel, jsou tak splněny podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. K plnění od dodavatele přitom neexistuje přiměřená alternativa, která by naplnila výše popsaný záměr zadavatele.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Rektorát
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky