Veřejná zakázka: TDI a KBOZP pro Slezskou univerzitu v Opavě – opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 359
Systémové číslo: P18V00000007
Datum zahájení: 23.02.2018
Nabídku podat do: 07.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI a KBOZP pro Slezskou univerzitu v Opavě – opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné dílčí části, a to:
Dílčí část 1: Stavba Karviná
Dílčí část 2: Stavba Opava

Základní popis akce Stavba Karviná:
Předmětem akce (dále též záměrem) je
část A - rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Předpokládané náklady akce činí 7,2 milionů Kč s DPH. Zadavatel v rámci přílohy č. 1 předkládá souhrnnou technickou zprávu z dokumentace pro provedení stavby, doklady dle kapitoly E dokumentace pro provedení stavby; předmětem této části akce není dodávka a montáž interiérového vybavení (posluchárenského sezení a dřevěného obkladu) a audiovizuální techniky s výjimkou napojení na stavební práce a vedení instalací (trubní vedení, kabeláže apod.)
část B - stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Předpokládané náklady akce činí 15,4 milionů Kč s DPH. Zadavatel v rámci přílohy č. 1 předkládá souhrnnou technickou zprávu z dokumentace pro provedení stavby, doklady dle kapitoly E dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení.
Zadavatel uvádí, že ačkoliv se jedná o dvě projektové dokumentace, bude „dílčí část 1: Stavba Karviná“ zadávána jako jedna dílčí část veřejné zakázky na stavební práce bez rozdělení stavebních prací podle jednotlivých projektových dokumentací na část A a část B

Základní popis akce Stavba Opava:
Předmětem akce je modernizace budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo náměstí č. 13) dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené Ing. Václav Čech, Solná 35/13, 74601 Opava. Předpokládané náklady akce činí 22 871 900,00 Kč bez DPH. Zadavatel v rámci přílohy č. 1 předkládá souhrnnou technickou zprávu z dokumentace pro provedení stavby, doklady dle kapitoly E dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení.

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou dílčí část předmětu plnění, případně na obě dílčí části předmětu plnění (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí předmětu plnění je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 940 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy