Veřejná zakázka: Projekt rekonstrukce obj. D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 324
Systémové číslo VZ: P17V00000011
Datum zahájení: 29.06.2017
Nabídku podat do: 21.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt rekonstrukce obj. D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení (příp. vydání společného rozhodnutí) a dokumentace pro provedení stavby, vč. inženýrské činnosti spočívající v zastupování stavebníka, tj. Slezské univerzity v Opavě, po dobu územního a stavebního řízení pro stavbu s názvem: „Rekonstrukce objektu D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná“.
Dokumentace pro provedení stavby bude vypracována včetně výkazu výměr, standardů a technických specifikací a oceněného položkového rozpočtu, tedy tak, aby mohla být použita jako podklad pro zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 960 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Rektorát
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky