Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 17:03:01
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (449.29 KB)

Původní zpráva

Datum 15.04.2019 15:34:59
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, v zadávací dokumentaci , článek 8.1 je uveden požadavek na předložení seznamu "2 stavební práce spočívající v realizaci střechy v jejíž skladbě je foukaná izolace z minerální vlny o min. výměře 250 m2." . Jak máme požadavek chápat. Požaduje zadavatel předložit "realizaci střechy" tzn. novostavba nebo rekonstrukce střechy, o výměře 250 m2, jejíž součástí byla "foukaná izolace". A nebo postačí předložit stavební práci, jejímž předmětem byla foukaná izolace na 250m2 střechy. Pro rozptýlení možných pochybností žádáme o vysvětlení.