Veřejná zakázka: Část A: Dodávka serverů a souvisejícího příslušenství

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 592
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka serverů, diskových polí a potřebného příslušenství pro Slezskou univerzitu v Opavě

Název a popis předmětu

  • Název: Část A: Dodávka serverů a souvisejícího příslušenství

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky v části A jsou dodávky serverů a potřebného příslušenství dle specifikace a požadavků definovaných v příloze č. 1a zadávací dokumentace včetně dopravy do místa plnění a dodávky nutného software potřebného pro zajištění provozu pořizovaného vybavení.


Předpokládaná hodnota

  • 5 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky