Veřejná zakázka: Dodávka systému virtuální reality pro Slezskou univerzitu v Opavě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 547
Systémové číslo: P21V00000025
Spisová značka: SU-ZAK/24239/2021/60591/Rek
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 19.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka systému virtuální reality pro Slezskou univerzitu v Opavě
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce systému virtuální reality.
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména obchodními, platebními a technickými podmínkami, které tvoří přílohu této textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává zakázku na dodávku systému virtuální reality pro Slezskou univerzitu v Opavě v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ v souladu s § 63 odst. 4 ZZVZ, jelikož požaduje kompatibilitu systému se zadavatelem vlastněnou stereoskopickou sférickou projekcí (tzv. fulldome planetárium). Tato technologie byla vybudována v půdních prostorách objektu Fyzikálního ústavu v Opavě v letech 2018 až 2019 (dodavatel Future technology systems s.r.o., zařízení společnosti Evans & Sutherland (USA) vybavené softwarem Digistar 6 od stejného výrobce). Zařízení sférické projekce vč. software a vzdělávacích pořadů a programů bylo pořízeno v rámci projektu „Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě“ (registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503) na základě nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka technologie planetária pro Slezskou univerzitu v Opavě“. Propojení setu virtuální reality s již pořízenou sférickou projekcí vybavenou grafickým softwarem Digistar 6 musí umožnit využití pořízených a při výuce vytvořených vzdělávacích programů a pořadů na obou zařízeních. Z tohoto důvodu je nutné, aby systém virtuální reality byl rovněž vybaven softwarem Digistar (ve verzi určenou pro systémy virtuální reality), který umožní používat již pořízenou (nebo pro účely výuky vytvořenou) obsahovou náplň sférické projekce (astronomie, přírodní vědy, historie, medicína atp.) pro potřeby virtuální reality a současně využívat programy a vizualizace vytvořené při výuce samotnými studenty.
  Požadovaný hardware tvořící systém virtuální reality musí být upraven tak, aby bylo možné na tomto zařízení plně využívat grafický SW Digistar a vlastněné vzdělávací programy, tudíž z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a z důvodů ochrany výhradních práv nelze plnit předmět veřejné zakázky jiným dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky