Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl SU-ZAK/20431/2023/119070/Rek-11
ID ve SpSl 326755Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka profesionální AV a IT techniky pro záznam a zpracování videa a zvuku 6/2023 - pro projekt NPO 2022–2024
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět této veřejné zakázky zahrnuje profesionální audiovizuální techniku a IT techniku, která bude sloužit na praktickou část výuky ve studijních programech zaměřených na audiovizuální tvorbu a multimediální techniky, které jsou vyučovány na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) a Fyzikálním ústavu (FÚ) Slezské univerzity. Pořizovanou techniku budou používat studenti SU k vytváření a zpracování studentských prací. Vzhledem k praktické části výuky na SU a účast externích spolupracovníků SU na výuce je požadována profesionální technika a softwarové aplikace, které jsou používány při tvorbě televizních a filmových programů, zajišťování živých televizních či streamingových přenosů. Předmět zadávacího řízení je konkrétně specifikován v příloze č. 1 této výzvy.
Místo plnění: Opava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)
Kontakt: Ing. Pavla Vítková
administrátor VZ
tel: 533 684 642
e-mail: pavla.vitkova@slu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 21.09.2023 10:00
Datum zahájení: 30.08.2023 07:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: