Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl SU-ZAK/266/2023/98144/Rek-11
ID ve SpSl 280252Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka serverů, diskových polí a potřebného příslušenství pro Slezskou univerzitu v Opavě
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část A: Dodávka serverů a souvisejícího příslušenství
Část B: Dodávka rozšiřujících SSD disků do diskového pole
Předmětem veřejné zakázky v části A jsou dodávky serverů a potřebného příslušenství dle specifikace a požadavků definovaných v příloze č. 1a zadávací dokumentace včetně dopravy do místa plnění a dodávky nutného software potřebného pro zajištění provozu pořizovaného vybavení.
Předmětem dodávky v části B jsou dodávky SSD disků dle specifikace a požadavků definovaných v příloze č. 1b zadávací dokumentace včetně dopravy do místa plnění.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.03.2023 10:00
Datum zahájení: 09.01.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: