Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl SU-ZAK/20958/2022/86304/Rek-12
ID ve SpSl 262855Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou univerzitu v Opavě
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí GSM pro SLU včetně vytvoření jedné privátní podnikové sítě (dále jen „VPN/PPS“), do které bude zařazeno každé účastnické číslo zadavatele, a v rámci níž bude možno komunikovat na území České republiky bez omezení zdarma. V současné době má zadavatel 995 SIM karet (stav k 30. 6. 2022) v síti GSM. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 ZD.
Místo plnění: Karviná
Opava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slu.cz)
Kontakt: Ing. Pavla Vítková
e-mail: pavla.vitkova@slu.cz
tel: +420 553 684 642
administrátor VZ
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.10.2022 10:00
Datum zahájení: 02.09.2022 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: