Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak technickou specifikací pro každou dílčí část VZ, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1 - 6.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka specializovaných přístrojů dle specifikace a požadavků zadavatele definovaných v přílohách č. 1 - 6.
Kromě samotné dodávky je také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného přístroje, a to bez nutných dalších zásahů a výdajů ze strany Zadavatele. Součástí plnění je předání úplné dokumentaci k přístrojům.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava
Kontakt: Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
+420 602 162 198
m.silhanek@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.12.2018 09:00
Datum zahájení: 23.11.2018 20:00