Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Sazba za rozvoj bez DPH
Jednotka: Kč / hod.
Popis:
(nepovinné)
Sazba za rozvoj bez daně z přidané hodnoty v CZK za jednu hodinu práce odborného pracovníka dodavatele.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět