Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT pro Slezskou univerzitu v Opavě
nadlimitní Zadáno 11.04.2018 13.06.2018 09:30
Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě
nadlimitní Zadáno 03.04.2018 11.05.2018 10:00
Pronájem multifunkčních tiskových a skenovacích zařízení a poskytování souvisejících služeb pro Slezskou univerzitu v Opavě
podlimitní Zadáno 27.03.2018 26.04.2018 09:45
Modernizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava
podlimitní Zadáno 12.03.2018 06.04.2018 10:00
Rekonstrukce velkého a malého sálu a Stavební úpravy bývalé varny na edukační laboratoř Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
podlimitní Zadáno 23.02.2018 21.03.2018 10:00
TDI a KBOZP pro Slezskou univerzitu v Opavě – opakované zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 07.03.2018 09:00
Operativní leasing dvou osobních automobilů pro služební účely OPF v Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 15.01.2018 10:00
Zajištění konzultací ITF
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 22.11.2017 14:00
Administrace výběrových řízení v rámci projektových žádostí do OP 2014 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 10.10.2017 12:00
Projekt rekonstrukce obj. D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 21.07.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
podlimitní Zadáno 27.09.2016 17.10.2016 10:00
Výzva k podání nabídky "Dodávka tiskovin pro Slezskou univerzitu v Opavě"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 17.05.2016 10:00
Rekonstrukce a modernizace Velkého a Malého sálu, Karviná – projektová dokumentace a autorský dozor projektanta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 15.12.2015 12:00
Rekonstrukce obj. E, D1 a D2 areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná – vypracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2015 05.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2