Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce objektů D1, D2 a spojovacího koridoru v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – II. ETAPA – technický dozor a koordinátor BOZP
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 12:39:29
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

dovoluji si vám zaslat výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon činnosti TDI stavby a činnosti koordinátora BOZP (zakázka je rozdělena podle jednotlivých činností na části), kompletní zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele na níže uvedené adrese:
https://zakazky.slu.cz/contract_display_637.html.

S pozdravem,
Jiří Štefek