Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel Slezské univerzity v Opavě – rozděleno na části
Odesílatel Pavla Vítková
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2023 14:31:30
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
do zadávací dokumentace byla doplněna Příloha č. 2 - viz. dokument Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.09.2023.
S pozdravem
Pavla Vítková


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 1_signed.pdf (304.69 KB)