Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SU – Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava – stavební práce
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2023 13:57:17
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

zadavatel dnes, tj. 10. 3. 2023, uveřejnil na profilu zadavatele v části „Zadávací dokumentace“ dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce v návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.