Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup komodity elektřiny pro rok 2023
Odesílatel Pavla Vítková
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2022 08:15:11
Číslo jednací ve SpSl SU-ZAK/31171/2022/97144/Rek-1
ID ve SpSl 276317
Předmět Vysvětlení k vysoutěžené ceně

Cena za dodávku je stanovena na základě hodnoty přičítcího koeficientu, denních cenováých indexů na krátkodobém trhu organizovaném společností OTE, as.s. a denních spotřeb elektřiny. Cena 1MWh silové elektřiny je rovna součtu hodnoty přičítacího koeficientu a váženého aritmetického průměru součinů hodinových cen elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném společností OTE, a.s. přepotených kurzem CZK/EUR a hodinových spotřeb elektřiny v odběrném místě:
část 1 VZ: hodnota přičítacího koeficientu dle smlouvy je 274 Kč/MWh
část 2 VZ: hodnota přičítacího koeficientu dle smlouvy je 274 Kč/MWh