Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2019 17:01:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (449.29 KB)

Původní zpráva

Datum 15.04.2019 15:29:05
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, v zadávací dokumentaci , článek 8.1 je uveden požadavek na předložení seznamu "5 stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce a výstavbu budov občanské vybavenosti (tzn. stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu a mládež, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva), ve finančním rozsahu min. 30 mil Kč bez DPH. Takové deklarované práce musí prokazatelné zahrnovat úpravu nebo úplnou výměnu zdravotechnických i technologických instalací a zařízení (NN – rozvody nízkého napětí, SLP – rozvody slaboproudu, ZTI - zdravotechnika, vodovod, kanalizace, ÚT – ústřední topení, MaR – měření a regulace, VZT - vzduchotechnika, PBŘ – požárně-bezpečnostní řešení), výměnu původních výplní otvorů a zateplení obálky budovy." Jak máme požadavek chápat? Musí každá taková stavební práce zahrnovat "rekonstrukci a výstavbu budov" současně ? A nebo postačí pokud bude předmětem např. "rekonstrukce budov"? Z předmětu budoucího plnění vyplývá, že se jedná o rekonstrukci budov. Musí každá taková stavební práce zahrnovat každou z uvedených zdravotechnických a technických instalací ? Pro rozptýlení možných pochybností žádáme o vysvětlení.