Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - stavba
Odesílatel Jiří Štefek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2019 08:16:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (774.57 KB)