Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Slezská univerzita v Opavě [IČO: 47813059]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 20:17:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_c1_signed.pdf (517.38 KB)
- Vysvetleni_c1_priloha_1_rozpocet.xlsx (43.00 KB)
- Vysvetleni_c1_priloha_1_rozpocet_lan_rozvody_ucebny.xlsx (24.83 KB)