Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace ICT infrastruktury Slezské univerzity v Opavě – dodávka aktivních síťových prvků
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků (zejména routerů, switchů a racků) do objektů Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Předmět veřejné zakázky je konkrétně specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak technickou specifikací (položkovým rozpočtem), která je přílohou zadávací dokumentace č. 1.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava
Kontakt: Public Market Advisory s.r.o.
m.silhanek@pmadvisory.cz
+420 602 162 198
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.06.2018 09:30
Datum zahájení: 10.05.2018 09:00