Veřejná zakázka: Audit dotačních projektů Slezské univerzity v Opavě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 475
Systémové číslo: P19V00000048
Datum zahájení: 03.07.2019
Nabídku podat do: 23.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audit dotačních projektů Slezské univerzity v Opavě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení služeb v oblasti auditu dotačních projektů.
Předmětem veřejné zakázky je externí audit projektového účetnictví autorizovaným a vyškoleným auditorem či auditorskou společností, kteří jsou zapsáni v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Zpráva auditora bude obsahovat výrok auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, a musí obsahovat náležitosti podle § 20 tohoto zákona, kde jsou uvedeny i povinné náležitosti obsahu auditorské zprávy. Zároveň budou audity projektů a auditorské zprávy respektovat podmínky uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 931 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Externí administrátor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků