Veřejná zakázka: Rekonstrukce obj. E, D1 a D2 areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná – vypracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 257
Systémové číslo VZ: P15V00000004
Evidenční číslo zadavatele: SU/REK/OI/503/2015/jšt
Počátek běhu lhůt: 19.01.2015
Nabídku podat do: 05.02.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce obj. E, D1 a D2 areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná – vypracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce objektů E, D1 a D2 areálu Na Vyhlídce 1079/1, Karviná“, vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčených stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a získání dokumentů vydaných příslušnými správními orgány a jinými subjekty, které jsou nezbytné pro realizaci předmětného projektu a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby do doby vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
 • IČO: 47813059
 • Poštovní adresa:
  Na Rybníčku 626/1
  746 01 Opava
 • Název oddělení: Rektorát
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357451

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky